History

ESKIL JÖNSSON vår äldst kände anfader

Vår historia börjar i Östra Ryds socken, belägen 4 mil öster Linköping i Östergötland.

Eskil anställdes som förman av Salomon Skutenberg på Syttorp att sköta dennes egendomar.

Han gifter sig med Elin och de välsignas med fyra barn, de två sista födda 1683 samt 1684.

1689 överflyttades Eskil till egendomen Ekön i Risinge socken, strax öster om Finspång.

Skutenberg avled 1693 varvid änkan Christina Kagg tar över med Eskil som frälsefogde.

Eskil hade att förvalta frälsegården Ekön, vilken var skyldig att mot viss skattelättnad utrusta

och hålla en soldat.

Släkten befinner sig nu i norra Östergötland vid sjön Glan. I byn Ängnäs nära S:ta Maria Kyka i Risinge. Eskil begravs vid sin död 1706 på kyrkogården därstädes.

ELIN JÖNSSON;   Om Eskils hustru är intet känt.

Eskils son HENRIK

Eskil hade som nämnt fyra barn varav Henrik var ende sonen. Henricus Aeschilli, på latin, skrevs 9 år gammal 1692 in i Linköpings skola.

Uppväxt och skoltid är obekant till 1706 då han, vid 23 års ålder, skrivs in som student i Lund. Här byter han namn till Egnelius. Hemorten Ängnäs har möjligen inspirerat.

Henrik tar värvning 1709 och förordnas 16 november samma år till fältväbel. Läs- och skrivkunnig, kompaniets öga ska han se till att allt är rätt i rotar och leder.

Hur och var Henrik bodde fram till avskedet vid officersreduktionen 1719 vet vi inte. Hans fem barn med Christina f Borg mellan 1718 och 1728 föddes på Djurkälla, nordost om Motala. Huruvida Johan Magnus född 1718 ingår i barnaskaran är omtvistat.

1723  befordras Henrik till kapten på expektans, avsked med 60 rdr pension beviljas 1732. Detta år flyttar familjen till Åsarps gård i Ulrika socken, ett tiotal mil söder om Linköping. Henrik avlider 1743, Christina, 78 år gammal 1761.

CHRISTINA f Borg;   Christina stammade från Helsingborg. Kanske träffade Henrik henne under studietiden i Lund eller i samband med krigsåren i Helsingborg.

Henriks andre son CARL HENRIK

Carl Henrik född 1729 skötte förmodligen Åsarp, efter skolgång, tillsammans med fadern till dennes död, men avlöstes troligen av yngre brodern Gustaf, född 1725.

Han fick då möjlighet att studera vidare och skrev in sig vid Åbo universitet i Finland 1844. Yngste brodern Anders fick också studera och blev så småningom regementspastor vid Östgöta infanteriregemente. Att två söner kunde studera tyder på ett visst välstånd.

Carl Henrik återvänder efter studierna till Linköping och tar tjänst som fältväbel. Han bosätter sig på Skullebo i Skeda socken söder om Linköping. Tillsammans med sin hustru Sara f Collin får han två döttrar  och sonen Fredrik Carl. Makarna lever länge,de sista åren på Kallerstad gård. Carl Henrik blir 76 år och Sara 79.

SARA F Collin  ;

FREDRIK CARL

 

Släktens vidare levnadsöden och framgångar följer nu under de skildrades namn. Beträffande Carl Henrik och Saras döttrar återfinns de under Ancestors – Carl Henrik.

Claës Fredrik, Per, Johan, Axel och Oscar Uno har likaledes egna sidor. De övriga nio barnen återfinns under Ancestors – Fredrik Carl.

Den yngre Egnell – grenen presenteras under Ancestors – Anders.

Egnells Östergötland

Karta

ESKIL                          Från Syttorp till Ängsnäs

Syttorp låg i Östra Ryds socken två mil söder Norrköping och fyra mil öster Linköping. Här födde hustrun Elin honom 3 döttrar och en son. När denne var sex år 1689 flyttade familjen till Ängsnäs i Risinge, Consistoriel i Finsponga Län. Här arbetade  Eskil  på Skutenbergs egendom Ekön. 

Ekö, förut Öna, ett Frälse-Säteri av ett halvt hemman, ligger på en ö en fjärdedels mil från kykan Sankta Maria och har 14 tunnors utsäde, tillräcklig äng, svagt mulbete av skogens tillväxt, ansenlig skog, kosteligt braxen- och annat fiske i Dåvern, humlegård till 300 stänger och rå och rörs torp.

[singlepic id=32 w=320 h=240 float=left]

Sankta Maria kyrka byggdes som offerkyrka. Inne i kyrkan begravdes Salomon Skutenberg. Eskil som avled 1706 ligger på kyrkogården.             Klicka för större bilder.[singlepic id=33 w=320 h=240 float=left]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s